Welkom bij Kiwanis club Zevenaar de Liemers!

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

Onder het motto: “serving the Children of the World” streeft de Kiwanis club naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij Kiwanis van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop de leden aan het motto invulling geven zijn: ‘Fun, Friendship and Fundraising’.

Naast het onderhouden van goede onderlinge en persoonlijke vriendschappen, hebben de leden zich ten doel gesteld persoonlijk bij te dragen aan de opbouw van een betere samenleving door het initiëren en uitvoeren van service projecten.

Kiwanis doneren 10.500 aan ALS

Kiwanis de Liemers Zevenaar op Mont Ventoux sept-2015

Hoe kunt u ons helpen?

Als Kiwanis Club initiëren we fundraise projecten waarmee we nationale, maar vooral regionale doelen steunen. Dit kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we vooral sponsors en donateurs nodig. Hieronder ziet u een voorbeeld van een aantal projecten / activiteiten die wij als club hebben gedaan.

Bestuur 2021/2022

  

Hans Knol

Hans Knol

Voorzitter
Pascal Staring

Pascal Staring

Secretaris
Dick Reuling

Dick Reuling

Penningmeester