Henk Gardien

ALS is een ingrijpende ziekte waarbij de spieren één voor één uitvallen, tot uiteindelijk ook de ademhalingsspieren worden aangetast. In mijn kennissenkring heb ik kunnen zien hoe ingrijpend deze ziekte is. Ik wil mij inzetten voor het onderzoek naar ALS door mee te doen aan de giro de Kiwanis.

U kunt daarbij helpen door mij te sponsoren. Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.