Henry Aleven

Laten we met ons allen ervoor zorgen dat er voldoende middelen komen om verdere stappen te kunnen zetten in het noodzakelijke onderzoek naar het ontstaan van en de behandeling van ALS.