Wat is ALS?

Eén van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.

Na de eerste symptomen is de gemiddelde levensverwachting 3 tot 5 jaar. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er voor deze 1500 patiënten nog niet. Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid nihil zijn; verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Kiwanis de Liemers steunen een arts, Mark Huisman, uit de Liemers, die gepromoveerd is op onderzoek naar het ontstaan van ALS.

Wetenschappelijk Onderzoek

In de afgelopen jaren is er dankzij giften van particulieren en bedrijven al veel onderzoek gedaan. Aansluitend op onze missie en doelstellingen worden onderzoeken gefinancierd die betrekking hebben op het vinden van de oorzaken van ALS, alsmede onderzoeken die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het ALS Centrum, onder leiding van Prof. dr. Leonard van den Berg.

Wilt u meer weten over ALS? Op www.als.nl kunt u meer lezen over onder andere de betekenis en het verloop van de ziekte. ‘Feiten en cijfers’ geeft u meer inzicht in de feiten en cijfers die op dit moment over de ziekte en de patiënten bekend zijn. Onder het kopje ‘Veel gestelde vragen‘ treft u de meest gestelde vragen aan over de ziekte ALS.


De afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit de ALS campagne: ‘Ik ben inmiddels overleden’ en hun vervolgcampagne ‘Ga door met mijn strijd’. U kunt op de bijbehorende pagina’s op www.als.nl meer informatie vinden over deze campagnes.

VECHT MEE TEGEN EEN GENADELOZE ZIEKTE EN STEUN ONS PROJECT: GIRO DI KIWANIS